LEADER-meetme määruse muudatus pikendab projektide elluviimise tähtaegu

Maaeluministeerium kavandab seoses riigis kehtestatud eriolukorraga ning samuti seoses praktikas ilmnenud vajadustega LEADER-meetme määruse muutmist.

Eriolukorrast tulenevalt on projektitoetuse saajatel raskendatud toetatavate tegevuste ja investeeringute tähtaegne elluviimine. Seetõttu plaanitakse muuta tegevuste ja investeeringute elluviimine paindlikumaks ning pikendada LEADER-projektide (v.a ühisprojektide) elluviimise tähtaegu ühe aasta võrra. Määruse muudatusega pikenevad projektide elluviimise tähtajad kahelt aastalt kolmele aastale, kuid tegevused peavad olema ellu viidud ning kuludokumendid PRIAsse esitatud siiski hiljemalt 31.12.2022.

Samuti soovitakse määrusesse sisse viia muudatus, mille kohaselt ei kontrollita 2020. aastal alates 12. märtsist maksetaotluse esitamisel projektitoetuse saajate maksuvõlga.

Praktikas ilmnenud vajaduste tõttu kavandatakse määruse muudatusega lühendada ka juriidiliste isikute või füüsilisest isikust ettevõtjate partnerlusel põhineva ühisprojekti tegevuskava elluviimise minimaalset aega kahelt aastalt ühele aastale. Muudatus on vajalik, et ühisprojekte jõuaks rakendada ka programmiperioodi 2014–2020 lõpus.

Kavandatavad LEADER-meetme määruse muudatused jõustuvad suure tõenäosusega käesoleva aasta maikuus. Pärast muudatuste jõustumist lisame TASi kodulehele uuenenud määruse osas täpsema info.

 

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      2022. a taotlusvormid ja taotlemisinfo

 

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  28
  29
  30
  1
  3
  4
  5
  6
  7
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  02 Dec
  02/12/2022    
  10:00 - 04:00
  08 Dec
  08/12/2022    
  02:00 - 06:00
  Events on 02/12/2022
  Events on 08/12/2022