LEADER-meetme määruse muudatus pikendab projektide elluviimise tähtaegu

Maaeluministeerium kavandab seoses riigis kehtestatud eriolukorraga ning samuti seoses praktikas ilmnenud vajadustega LEADER-meetme määruse muutmist.

Eriolukorrast tulenevalt on projektitoetuse saajatel raskendatud toetatavate tegevuste ja investeeringute tähtaegne elluviimine. Seetõttu plaanitakse muuta tegevuste ja investeeringute elluviimine paindlikumaks ning pikendada LEADER-projektide (v.a ühisprojektide) elluviimise tähtaegu ühe aasta võrra. Määruse muudatusega pikenevad projektide elluviimise tähtajad kahelt aastalt kolmele aastale, kuid tegevused peavad olema ellu viidud ning kuludokumendid PRIAsse esitatud siiski hiljemalt 31.12.2022.

Samuti soovitakse määrusesse sisse viia muudatus, mille kohaselt ei kontrollita 2020. aastal alates 12. märtsist maksetaotluse esitamisel projektitoetuse saajate maksuvõlga.

Praktikas ilmnenud vajaduste tõttu kavandatakse määruse muudatusega lühendada ka juriidiliste isikute või füüsilisest isikust ettevõtjate partnerlusel põhineva ühisprojekti tegevuskava elluviimise minimaalset aega kahelt aastalt ühele aastale. Muudatus on vajalik, et ühisprojekte jõuaks rakendada ka programmiperioodi 2014–2020 lõpus.

Kavandatavad LEADER-meetme määruse muudatused jõustuvad suure tõenäosusega käesoleva aasta maikuus. Pärast muudatuste jõustumist lisame TASi kodulehele uuenenud määruse osas täpsema info.

 

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  27
  12:00 AM - Taotlusvoor
  28
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  12:00 AM - Taotlusvoor
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  12:00 AM - Taotlusvoor
  14
  15
  17
  18
  19
  20
  12:00 AM - Taotlusvoor
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  20 Feb
  20/02/2023 - 20/03/2023    
  12:00
  Avatud on järgmised meetmed: 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 1.2. Turismiettevõtluse arendamine 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 2.2. Noorte aktiviseerimine 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike [...]
  16 Mar
  16/03/2023    
  12:00
   Noorte kaasamine ja koostöö kohalike teenusepakkujatega.
  Events on 27/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 28/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 01/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 02/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 03/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 04/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 05/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 06/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 07/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 08/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 09/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 10/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 11/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 12/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 13/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 14/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 15/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 16/03/2023
  Events on 17/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 18/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 19/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 20/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23