TASi juhatuse esimehe pöördumine

Head seltsilised, kaaskulglejad!

Arenemine on millegi või kellegi muutumine, toimuv progress, kulgemine soovitud sihtide, eesmärkide suunas. Tartumaa Arendusselts (TAS) on pidevas arengus ning koostöö on arenguvõtmeks. Koostöö all mõtlen ma koos töötamise protsessi, mille tegutsemise viis arvestab erinevate osapoolte huve. Teadaolevalt on tegevusgruppides kaasatud vähemalt kolm osapoolt – kohalikud omavalitsused, ettevõtjad ja kolmanda sektori esindajad. Väga oluline on poolte vaheline mõistev suhtumine ja arusaamine, et nad töötavad ühise eesmärgi nimel.

Möödunud programmperioodil on TAS olnud väga tubli. Ühiselt seatud strateegilised eesmärgid on kas saavutatud või algatatud erinevad tegevused nendeni jõudmiseks. Positiivsest kogemusest innustatuna oleme püstitanud uuel programmperioodil endale veel kõrgemad sihid, mille poole pürgida.

Head inimesed, kutsun teid olema aktiivsed ning lubage end kaasata, sest ainult meie kõigi kaasabil muutub elu Tartumaal ja Lõuna-Eestis paremaks.

Minul on olnud hea võimalus kulgeda koos TASiga ning ma olen väga tänulik selle kogemuse eest. Rõõmuga tulin, olin ja hea tundega liigun edasi. Tänan väga tublit tegevmeeskonda, eelkõige Kristiinat ja soovida neile jätkuvalt suuri ideid ja jõudu ning kindlat tagalat.

 

Kairi Kell

TAS juhatuse liige 2009-2015

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  27
  12:00 AM - Taotlusvoor
  28
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  12:00 AM - Taotlusvoor
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  12:00 AM - Taotlusvoor
  14
  15
  17
  18
  19
  20
  12:00 AM - Taotlusvoor
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  20 Feb
  20/02/2023 - 20/03/2023    
  12:00
  Avatud on järgmised meetmed: 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 1.2. Turismiettevõtluse arendamine 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 2.2. Noorte aktiviseerimine 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike [...]
  16 Mar
  16/03/2023    
  12:00
   Noorte kaasamine ja koostöö kohalike teenusepakkujatega.
  Events on 27/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 28/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 01/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 02/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 03/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 04/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 05/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 06/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 07/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 08/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 09/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 10/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 11/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 12/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 13/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 14/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 15/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 16/03/2023
  Events on 17/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 18/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 19/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 20/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23