TASi juhatuse esimehe pöördumine

Head seltsilised, kaaskulglejad!

Arenemine on millegi või kellegi muutumine, toimuv progress, kulgemine soovitud sihtide, eesmärkide suunas. Tartumaa Arendusselts (TAS) on pidevas arengus ning koostöö on arenguvõtmeks. Koostöö all mõtlen ma koos töötamise protsessi, mille tegutsemise viis arvestab erinevate osapoolte huve. Teadaolevalt on tegevusgruppides kaasatud vähemalt kolm osapoolt – kohalikud omavalitsused, ettevõtjad ja kolmanda sektori esindajad. Väga oluline on poolte vaheline mõistev suhtumine ja arusaamine, et nad töötavad ühise eesmärgi nimel.

Möödunud programmperioodil on TAS olnud väga tubli. Ühiselt seatud strateegilised eesmärgid on kas saavutatud või algatatud erinevad tegevused nendeni jõudmiseks. Positiivsest kogemusest innustatuna oleme püstitanud uuel programmperioodil endale veel kõrgemad sihid, mille poole pürgida.

Head inimesed, kutsun teid olema aktiivsed ning lubage end kaasata, sest ainult meie kõigi kaasabil muutub elu Tartumaal ja Lõuna-Eestis paremaks.

Minul on olnud hea võimalus kulgeda koos TASiga ning ma olen väga tänulik selle kogemuse eest. Rõõmuga tulin, olin ja hea tundega liigun edasi. Tänan väga tublit tegevmeeskonda, eelkõige Kristiinat ja soovida neile jätkuvalt suuri ideid ja jõudu ning kindlat tagalat.

 

Kairi Kell

TAS juhatuse liige 2009-2015

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  10 Oct
  10/10/2023    
  10:00 - 07:00
  Elva Kultuurikeskus, Kesk 30, Elva Konverents keskendub sellele, kuidas saada kohalike väiketootjate toodang, mahe ja kohalik toiduaine meie haridusasutustesse. Lisaks soovime kasvatada ka teadlikkust – eelkõige [...]
  Events on 10/10/2023