Kaardistati Tartumaa toiduvaldkonna tugevused ja kitsaskohad

Tartumaa Arendusselts koostab Tartu maakonna toiduvaldkonna uuringut, mis on sisendiks Tartu maakonna integreeritud toidustrateegiale. Toiduvaldkonna uuringu raames viidi läbi fookusgrupi intervjuud, et määratleda valdkondlikud tugevused ja kitsaskohad ning leida võimalikke lahendusi.

Kokku korraldati aprilli- ja maikuus seitse fookusgruppi, kuhu olid kaasatud erinevate sihtgruppide esindajad: Tartumaa toiduainete tootjad ja töötlejad, toitlustusettevõtjad ja toidusündmuste korraldajad, turismi- ja toiduvõrgustikud, avaliku sektori asutused ning teadus- ja arendusorganisatsioonid.

Mõned väljavõtted intervjuudest:

 • Tartumaal peaks üle vaatama toidujäätmete kasutuse, sh erimõõduliste aedviljade kasutamine ehk ninast-sabani kasutus.
 • Äärmiselt tugevalt oleks vaja panustada kalale – Tartumaal on kaks järve, mis on kala absoluutne väärtus?
 • Tartumaal on hulk optimistlikke inimesi, kes tahavad ära teha midagi!
 • Ei ole selge, mis on Tartumaa toit?
 • Tartumaa Euroopa maitsete piirkonnaks!
 • Tartumaa ühist asja võiks olla vaja küll, koostöövõrgustikku!
 • Esile võiks tuua Tartumaa „ajalooga toidud“ ja neid uuel moel pakkuda.
 • Tartu linna ja maakonna restoranide kokkuviimise korraldamine – nt ühised õhtusöögid maapiirkonnas.
 • Väljakutse – tööjõu puudus: kokkade liikumine linnast maale.
 • Tartumaa ühine visuaal, mis seoks.
 • Tartumaal on palju uusi toidupakkujaid.
 • Võiks olla loodud juhend kodukohviku tegijatele.
 • „Friikartulisõda“.
 • Kohaliku tooraine kasutamine peaks olema fookuses.

Kui tahad rohkem teada, mida räägiti intervjuudel, siis tutvu fookusgrupi kohtumiste kokkuvõtetega:

14.04.2021 Teadus- ja arendusorganisatsioonide fookusgrupp

22.04.2021 Avaliku sektori asutuste fookusgrupp

22.04.2021 Turismi- ja toiduvõrgustike fookusgrupp

13.05.2021 Toiduainete tootjate fookusgrupp

13.05.2021 Toiduainete töötlejate fookusgrupp

21.05.2021 Toitlustusettevõtjate fookusgrupp

21.05.2021 Toidusündmuste korraldajate fookusgrupp

URBACT koostööprojekti “Food Corridors” eesmärgiks on  üleeuroopalise koostöövõrgustiku loomine kohalikul tasandil toiduvaldkonna edendamiseks läbi linnade ja maapiirkondade koostöö. Koostööprojekti Eesti-poolne partner on Tartumaa Arendusselts.

Projekti partnerid on Portugal (Coimbra), Kreeka (Larissa), Ungari (Szecseny), Itaalia (Bassa Romagna), Rumeenia (Alba Iulia), Sloveenia (Kranj), Eesti (Tartu).

Koostööprojekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist URBACT programmist.

Lisainfo: Kristiina Tammets, kristiina@tas.ee, 5340 9873.

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  27
  12:00 AM - Taotlusvoor
  28
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  12:00 AM - Taotlusvoor
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  12:00 AM - Taotlusvoor
  14
  15
  17
  18
  19
  20
  12:00 AM - Taotlusvoor
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  20 Feb
  20/02/2023 - 20/03/2023    
  12:00
  Avatud on järgmised meetmed: 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 1.2. Turismiettevõtluse arendamine 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 2.2. Noorte aktiviseerimine 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike [...]
  16 Mar
  16/03/2023    
  12:00
   Noorte kaasamine ja koostöö kohalike teenusepakkujatega.
  Events on 27/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 28/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 01/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 02/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 03/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 04/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 05/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 06/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 07/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 08/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 09/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 10/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 11/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 12/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 13/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 14/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 15/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 16/03/2023
  Events on 17/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 18/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 19/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 20/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23