Innovatsiooni otsingul

"Innovatsiooni otsingul" on rahvusvaheline LEADER-meetme projekt, mille raames viiakse läbi rahvusvaheline arenguprogramm Tartumaa kogukondadele, ettevõtjatele ja võrgustikele ning luuakse innovatsioonimudel, kuidas LEADER piirkondades koostöös kogukonna esindajate ja ettevõtjatega innovatsiooni ellu kutsuda, juhtida ja selle mõjukust hinnata.

Partnerid: LAG SECAD (Iirimaa) ja LAG TAGUS (Hispaania). Lisaks on Eesti poolelt projekti kaasatud: Tartu Ülikooli Ideelabor, Tartumaa Turism, Tartu Teaduspark, Eesti Maaülikool ja Tartu Ärinõuandla.

Peamised tegevused:

 • Rahvusvaheline arenguprogramm “Innovatsiooni otsingul” Tartumaa kogukondadele, ettevõtjatele ja võrgustikele eesmärgiga: suurendada osalejate võimekust uuenduslikult mõelda; mitmekesistada kohalikke tooteid ja teenuseid ning algatada uuenduslikke projekte/lahendusi. Arenguprogramm koosneb nii kohalikust koolitusprogrammist kui ka rahvusvahelistest seminaridest (2018 – Tartus, Eestis; 2019 – Extremaduras, Hispaanias; 2020 – Corkis, Iirimaal).
 • Innovatsioonimudeli loomine – erinevate riikide kohalikul tasandil kasutatavate innovatsioonistrateegiate ja -mudelitega tutvumine ning ühisosa leidmine. Kohaliku tasandi innovatsioonimudeli kirjeldamine – kuidas LEADER piirkondades koostöös kogukonna esindajate ja ettevõtjatega innovatsiooni ellu kutsuda, juhtida ja selle mõjukust hinnata. Ühiselt defineeritakse innovatsiooni tähendus Tartumaa Arendusseltsi piirkonnas. Samuti otsitakse seoseid Euroopa Komisjoni uute innovatsiooni toetavate metoodikatega nagu “Smart Villages” ja Euroopa Innovatsioonipartnerlus (EIP).
 • LEADER tegevusgrupi meeskonna koolitus, kuidas juhtida innovatsiooni kohaliku strateegia rakendamisel (sh arendusprojektide elluviimisel, piirkonna inimeste võimekuse ja oskuste arendamisel, taotlejate nõustamisel, infopäevadel jne) ja hinnata innovatsiooni mõju LEADER piirkonnas.

Eesmärgid:

 • Tõsta kogukondade, ettevõtjate ja võrgustike võimekust uuenduslikult mõelda.
 • Aidata kaasa LEADER piirkonna arengule, toetades innovatsioonikasvu läbi uute või edasiarendatud toodete/teenuste.
 • Luua mudel innovatsiooni ellu kutsumiseks, juhtimiseks ja hindamiseks LEADER piirkonnas.

Projekti materjalid:

 

Lisainfo: 

Kristiina Tammets, +372 5340 9873, kristiina@tas.ee

    

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  27
  12:00 AM - Taotlusvoor
  28
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  12:00 AM - Taotlusvoor
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  12:00 AM - Taotlusvoor
  14
  15
  17
  18
  19
  20
  12:00 AM - Taotlusvoor
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  20 Feb
  20/02/2023 - 20/03/2023    
  12:00
  Avatud on järgmised meetmed: 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 1.2. Turismiettevõtluse arendamine 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 2.2. Noorte aktiviseerimine 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike [...]
  16 Mar
  16/03/2023    
  12:00
   Noorte kaasamine ja koostöö kohalike teenusepakkujatega.
  Events on 27/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 28/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 01/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 02/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 03/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 04/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 05/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 06/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 07/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 08/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 09/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 10/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 11/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 12/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 13/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 14/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 15/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 16/03/2023
  Events on 17/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 18/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 19/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 20/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23