Innovatsiooni otsingul

"Innovatsiooni otsingul" on rahvusvaheline LEADER-meetme projekt, mille raames viiakse läbi rahvusvaheline arenguprogramm Tartumaa kogukondadele, ettevõtjatele ja võrgustikele ning luuakse innovatsioonimudel, kuidas LEADER piirkondades koostöös kogukonna esindajate ja ettevõtjatega innovatsiooni ellu kutsuda, juhtida ja selle mõjukust hinnata.

Partnerid: LAG SECAD (Iirimaa) ja LAG TAGUS (Hispaania). Lisaks on Eesti poolelt projekti kaasatud: Tartu Ülikooli Ideelabor, Tartumaa Turism, Tartu Teaduspark, Eesti Maaülikool ja Tartu Ärinõuandla.

Peamised tegevused:

 • Rahvusvaheline arenguprogramm “Innovatsiooni otsingul” Tartumaa kogukondadele, ettevõtjatele ja võrgustikele eesmärgiga: suurendada osalejate võimekust uuenduslikult mõelda; mitmekesistada kohalikke tooteid ja teenuseid ning algatada uuenduslikke projekte/lahendusi. Arenguprogramm koosneb nii kohalikust koolitusprogrammist kui ka rahvusvahelistest seminaridest (2018 – Tartus, Eestis; 2019 – Extremaduras, Hispaanias; 2020 – Corkis, Iirimaal).
 • Innovatsioonimudeli loomine – erinevate riikide kohalikul tasandil kasutatavate innovatsioonistrateegiate ja -mudelitega tutvumine ning ühisosa leidmine. Kohaliku tasandi innovatsioonimudeli kirjeldamine – kuidas LEADER piirkondades koostöös kogukonna esindajate ja ettevõtjatega innovatsiooni ellu kutsuda, juhtida ja selle mõjukust hinnata. Ühiselt defineeritakse innovatsiooni tähendus Tartumaa Arendusseltsi piirkonnas. Samuti otsitakse seoseid Euroopa Komisjoni uute innovatsiooni toetavate metoodikatega nagu “Smart Villages” ja Euroopa Innovatsioonipartnerlus (EIP).
 • LEADER tegevusgrupi meeskonna koolitus, kuidas juhtida innovatsiooni kohaliku strateegia rakendamisel (sh arendusprojektide elluviimisel, piirkonna inimeste võimekuse ja oskuste arendamisel, taotlejate nõustamisel, infopäevadel jne) ja hinnata innovatsiooni mõju LEADER piirkonnas.

Eesmärgid:

 • Tõsta kogukondade, ettevõtjate ja võrgustike võimekust uuenduslikult mõelda.
 • Aidata kaasa LEADER piirkonna arengule, toetades innovatsioonikasvu läbi uute või edasiarendatud toodete/teenuste.
 • Luua mudel innovatsiooni ellu kutsumiseks, juhtimiseks ja hindamiseks LEADER piirkonnas.

Projekti materjalid:

 

Lisainfo: 

Kristiina Tammets, +372 5340 9873, kristiina@tas.ee

    

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  21 Sep
  21/09/2023 - 22/09/2023    
  08:15 - 05:00
  Viitenumber:  LEADER PROJEKTITOETUS 13-21.2/23/3314 Projekti nimi:  Tartumaa toidusündmuste sari ja toiduvõrgustiku arendamine