Innovatsiooni otsingul

"Innovatsiooni otsingul" on rahvusvaheline LEADER-meetme projekt, mille raames viiakse läbi rahvusvaheline arenguprogramm Tartumaa kogukondadele, ettevõtjatele ja võrgustikele ning luuakse innovatsioonimudel, kuidas LEADER piirkondades koostöös kogukonna esindajate ja ettevõtjatega innovatsiooni ellu kutsuda, juhtida ja selle mõjukust hinnata.

Partnerid: LAG SECAD (Iirimaa) ja LAG TAGUS (Hispaania). Lisaks on Eesti poolelt projekti kaasatud: Tartu Ülikooli Ideelabor, Tartumaa Turism, Tartu Teaduspark, Eesti Maaülikool ja Tartu Ärinõuandla.

Peamised tegevused:

 • Rahvusvaheline arenguprogramm “Innovatsiooni otsingul” Tartumaa kogukondadele, ettevõtjatele ja võrgustikele eesmärgiga: suurendada osalejate võimekust uuenduslikult mõelda; mitmekesistada kohalikke tooteid ja teenuseid ning algatada uuenduslikke projekte/lahendusi. Arenguprogramm koosneb nii kohalikust koolitusprogrammist kui ka rahvusvahelistest seminaridest (2018 – Tartus, Eestis; 2019 – Extremaduras, Hispaanias; 2020 – Corkis, Iirimaal).
 • Innovatsioonimudeli loomine – erinevate riikide kohalikul tasandil kasutatavate innovatsioonistrateegiate ja -mudelitega tutvumine ning ühisosa leidmine. Kohaliku tasandi innovatsioonimudeli kirjeldamine – kuidas LEADER piirkondades koostöös kogukonna esindajate ja ettevõtjatega innovatsiooni ellu kutsuda, juhtida ja selle mõjukust hinnata. Ühiselt defineeritakse innovatsiooni tähendus Tartumaa Arendusseltsi piirkonnas. Samuti otsitakse seoseid Euroopa Komisjoni uute innovatsiooni toetavate metoodikatega nagu “Smart Villages” ja Euroopa Innovatsioonipartnerlus (EIP).
 • LEADER tegevusgrupi meeskonna koolitus, kuidas juhtida innovatsiooni kohaliku strateegia rakendamisel (sh arendusprojektide elluviimisel, piirkonna inimeste võimekuse ja oskuste arendamisel, taotlejate nõustamisel, infopäevadel jne) ja hinnata innovatsiooni mõju LEADER piirkonnas.

Eesmärgid:

 • Tõsta kogukondade, ettevõtjate ja võrgustike võimekust uuenduslikult mõelda.
 • Aidata kaasa LEADER piirkonna arengule, toetades innovatsioonikasvu läbi uute või edasiarendatud toodete/teenuste.
 • Luua mudel innovatsiooni ellu kutsumiseks, juhtimiseks ja hindamiseks LEADER piirkonnas.

Projekti materjalid:

 

Lisainfo: 

Kristiina Tammets, +372 5340 9873, kristiina@tas.ee

    

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      2022. a taotlusvormid ja taotlemisinfo

 

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  17
  18
  19
  20
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  07 Nov
  07/11/2022 - 11/11/2022    
  All Day
  Tartumaa Arendusseltsi tegevjuhi Kristiina Tammetsa ja tegevtöötaja Linda Suurmetsa ning nii OÜ Skycorp esindaja kui ka TASi juhatuse liikme Marek Alliksoo välislähetus Itaaliasse, Materasse seoses [...]
  16 Nov
  16/11/2022    
  12:00
  16 Nov
  16/11/2022 - 19/11/2022    
  12:00
  02 Dec
  02/12/2022    
  10:00 - 04:00
  Events on 16/11/2022
  Events on 17/11/2022
  Events on 18/11/2022
  Events on 19/11/2022
  Events on 02/12/2022