“Euroopa lennujaamade koostöövõrgustiku loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega”

 

Hiljutisem sündmus:

✈️ 🇸🇮 Kohtumine Mariboris, Sloveenias (02.–06.05.2022)

Kohtumise programm ja osalejad

Pildigalerii

Pressiteade Sloveenia kohtumisest

* * *

Projekti "Euroopa lennujaamade koostöövõrgustiku loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega" eesmärgid on:

 1. Regionaalsete lennujaamade arendamine, sh tugitegevused Euroopa maapiirkondadesse investeeringute toomiseks;
 2. koostöös teiste regionaalsete lennujaamadega Euroopas luua koostöövõrgustik;
 3. Euroopa partneritega innovatsioonile suunatud koolituskonsortsiumi loomine, et võimaldada pilootide, mehaanikute, logistikute jt koolitusprogrammide välja arendamist;
 4. ärisuhete edendamine Euroopa ja Hiina ettevõtjate vahel;
 5. turismi toetamine partnerpiirkondades;
 6. arendada keskkonnasõbralikku lennundust.

 

Koostööprojekti partnerid on järgmised:

 • Euroopa ja Hiina lennujaamad (Joonis 1)
 • Ülikoolid ja teadus- ja arendusasutused Euroopas ning Hiinas

 • Kohalikud tegevusgrupid

 • RoboCoast võrgustiku eksperdid ja ettevõtted Soomest

 • Kohalikud omavalitsused

 • Eesti Lennuakadeemia

Joonis 1. Projekti partnerlennujaamad

Oodatavad tulemused:

 • Regionaalsete lennujaamade kasutatavuse tõus ja neisse investeerimiste suurenemine
 • Projektis osalevate piirkondade huviorbiiti tõusmine
 • EL-Hiina innovaatiliste koolituskonsortsiumite teke
 • Partnerriikide edukate ärisuhete areng
 • Maaturismi võrgustiku ja tegevuskavade tasuvusuuringute läbiviimine
 • Ettevalmistavad tegevused kauba- ja turismiliinide avamiseks Euroopa regionaalsete lennujaamade ja Hiina lennujaamade vahel
 • Tugevam regionaalne areng

👉  Rohkem informatsiooni  👈

2019. a juunis loodi Hea tahte koostööleping Tartumaa Arendusseltsi, Tartu Linnavalitsuse, Tartu Lennujaama (Tallinna Lennujaama), Eesti Lennuakadeemia ja Tartu Ülikooli osapoolte vahel. Kaasatud koostööpartneriteks on: Tartu Teaduspark, Eesti Ärinõuandla, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Lennundusmuusem ning Eesti Lennundusklaster.

_________________________________________________________________

✈️ 🇪🇪 Kohtumine Tartus, Eestis (24.11.2021)

Kohtumise programm ja osalejate nimekiri

Pildigalerii

Esitlused:

 1. Estonian Aviation Academy and ZeroEST
 2. ESA BIC Estonia
 3. Buildit Green Accelerator
 4. South Estonian Tourism Claster
 5. Estonian Aviation Cluster
 6. Enterprise Europe Network (EEN)
 7. European Capital of Culture Tartu 2024
 8. Kvarken Council, EGTC and FAIR
 9. sTARTUp Day
 10. Tartu VEC
 11. Tartu Science Park

Pressiteade Tartu kohtumisest

✈️ 🇫🇮 Õppereis Seinäjokis, Soomes (15.–17.10.2021)

Kohtumise programm ja osalejad

Pildigalerii

Esitlused:

 1. State of play in Finland
 2. SEDU — passion for profession
 3. SeAMK — School of technology
 4. Seinäjoki airport introduction
 5. Air traffic and logistics development
 6. Snowpanda Education and Research Consortium
 7. Digital Future of ATC training

Pressiteade Seinäjoki kohtumisest

 

✈️ 🇪🇪 Kohtumine Tartus, Eestis (20.–21.03.2019)

Kohtumise programm

Esitlused

 1. EAVA esitlus — The capacity of the aviation training in Estonia
 2. Tartu — city of good thoughts
 3. State of play in Italy
 4. State of play in Finland
 5. Halmstad airport introduction
 6. State of play in Sweden
 7. State of play in Slovenia

 

✈️ 🇮🇹 Kohtumine Materas, Itaalias (25.–26.06.2019)

Kohtumise programm

Pildigalerii

Esitlused:

 1. State of play in Sweden
 2. State of play in Italy
 3. State of play in Slovenia
 4. State of play in Finland
 5. State of play in Estonia

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  27
  12:00 AM - Taotlusvoor
  28
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  12:00 AM - Taotlusvoor
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  12:00 AM - Taotlusvoor
  14
  15
  17
  18
  19
  20
  12:00 AM - Taotlusvoor
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  20 Feb
  20/02/2023 - 20/03/2023    
  12:00
  Avatud on järgmised meetmed: 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 1.2. Turismiettevõtluse arendamine 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 2.2. Noorte aktiviseerimine 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike [...]
  16 Mar
  16/03/2023    
  12:00
   Noorte kaasamine ja koostöö kohalike teenusepakkujatega.
  Events on 27/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 28/02/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 01/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 02/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 03/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 04/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 05/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 06/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 07/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 08/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 09/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 10/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 11/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 12/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 13/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 14/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 15/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 16/03/2023
  Events on 17/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 18/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 19/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23
  Events on 20/03/2023
  20 Feb
  20 Feb 23